Všeobecné podmínky

Podmínky služby Masáže Salon Kampet regulují právní vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb, společností Městská Poliklinika Plzeň, s.r.o. se sídlem Vladislava Vala 1582/33, 301 00 Plzeň, Česká republika (dále jen 'poskytovatel'), a klienty (dále jen 'uživatelé služeb'). Při používání služeb Masáže Salon Kampet uživatelé souhlasí s těmito podmínkami. Podmínky definují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a uživatelů. Provozní řád salónu je nedílnou součástí těchto podmínek. Přijetím služeb je klient vázán těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Rezervace služeb a jejich zrušení

Rezervace služeb u Masáže Salon Kampet je možná prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách, telefonicky, nebo přímo v masážním salonu. Klient je povinen dodržet dohodnutý termín masáže, případné zrušení rezervace je třeba oznámit nejpozději 24 hodin předem. V opačném případě může být klientovi účtován storno poplatek. Poskytovatel si vyhrazuje právo služby předběžně potvrdit nebo zrušit z důvodu naplnění kapacity či jiných objektivních překážek.

Závazky a odpovědnost poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje poskytovat masážní služby na profesionální úrovni a dbát na maximální spokojenost klientů. Terapeuti salonu jsou vysoce kvalifikovaní a pravidelně se vzdělávají v oblasti masérských technik a teorií. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v přímé spojitosti s poskytovanými službami, pokud nebylo prokázáno úmyslné jednání nebo hrubá nedbalost na straně poskytovatele.

Osobní údaje a jejich ochrana

Zpracování osobních údajů klientů Masáže Salon Kampet probíhá v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením GDPR. Poskytovatel se zavazuje chránit soukromí klientů a zabraňovat neoprávněnému přístupu k osobním údajům. Údaje jsou používány výhradně pro potřeby provozu masážního salonu a nejsou poskytovány třetím stranám bez výslovného souhlasu klienta.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo podněty související s podmínkami služby se můžete obrátit na majitelku Masáže Salon Kampet, Jitku Bohačovou, na následující kontaktní údaje: Městská Poliklinika Plzeň, s.r.o., Vladislava Vala 1582/33, 301 00 Plzeň, Česká republika, Email: [email protected].