Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation), Masáže Salon Kampet, se zavazuje k ochraně a respektování vašeho soukromí. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká jsou vaše práva. Při poskytování našich služeb se můžeme dostat k různým osobním údajům, které mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní informace, zdravotní stav pro účely individuálního přístupu k masážím a další. Všechny informace jsou shromažďovány s nejvyšší možnou pečlivostí a jsou chráněny proti zneužití. Podnikáme všechny nutné kroky k zabezpečení údajů a pravidelně evaluujeme naše bezpečnostní postupy. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a neposkytujeme je třetím stranám, ledaže by to bylo vyžadováno zákonem nebo s vaším výslovným souhlasem. Dále se zavazujeme k transparentnímu informování o tom, jaké údaje shromažďujeme, a dáváme vám možnost těchto údajů využívat pro vaše vlastní potřeby, včetně jejich opravy či výmazu.

Použití shromážděných informací

Informace, které od vás shromažďujeme, slouží primárně k poskytování masážních služeb ve vysoké kvalitě, které očekáváte. Osobní údaje používáme také k zajištění co možná nejlepšího zákaznického servisu, včetně informování o nových službách a nabídkách, které by pro vás mohly být přínosné. Důležitou částí našeho přístupu je i vzájemná komunikace, kde nahlížíme na vaše zpětné vazby jako na klíčové pro neustálé zlepšování.

Práva subjektu údajů

Podle nařízení GDPR máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Kdykoliv můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. K tomu vám slouží kontaktní email [email protected]. Pokud máte pocit, že vaše práva byla porušena, můžete podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Kontaktní informace

Pro jakékoliv dotazy či připomínky týkající se zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na vlastníka webu Masáže Salon Kampet, Jitku Bohačovou na adrese Městská Poliklinika Plzeň, s.r.o., Vladislava Vala 1582/33, 301 00 Plzeň, Česká republika nebo přes email [email protected]. Zavazujeme se ke kvalitnímu a rychlému vyřešení vašich dotazů a připomínek.