Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte ve Zásadách ochrany osobních údajů Masáže Salon Kampet. Tyto zásady slouží k objasnění způsobů, jakými nakládáme s vašimi osobními údaji, které jsme povinni ochraňovat podle nařízení GDPR a dalších právních předpisů České republiky. V následujícím textu najdete rozsáhlé a detailní informace o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, jaká práva vám plynou z ochrany osobních údajů a jak tato práva můžete uplatňovat. Pozorně si prosím přečtěte následující sekce, abyste pochopili zásady a pravidla, která pečlivě dodržujeme ve vašem zájmu a pro vaši bezpečnost.

Shromažďování a použití osobních údajů

Když navštívíte náš masážní salón nebo naši webovou stránku, můžeme shromažďovat určité osobní údaje, jako jsou vaše jméno, kontaktní informace, informace o vašem zdraví nezbytné pro poskytování bezpečných a kvalitních služeb masáže a další údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Tyto údaje používáme výhradně pro účely rezervace služeb, komunikace s vámi, zajištění kvality služeb a poskytování informací o našich produktech a akcích. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány v souladu s platnými právními předpisy a směrnicemi a jsou chráněny příslušnými technickými i organizačními opatřeními.

Ochrana a bezpečnost údajů

Zavazujeme se chránit osobní údaje našich klientů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením. Pro tento účel implementujeme vysoké standardy bezpečnosti a pravidelně monitorujeme naše systémy a postupy. Naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a jsou povinni zacházet s nimi v souladu s našimi zásadami a právními předpisy. Pokud by došlo k jakékoli bezpečnostní incidentu, zavázali jsme se k rychlému a transparentnímu jednání v zájmu ochrany vašich údajů a práv.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která můžete kdykoliv uplatňovat. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo nebytí předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Vaše práva jsou pro nás důležitá a jsme zde, abychom vám pomohli je uplatňovat.

Kontaktní informace

V případě otázek nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Korespondenci můžete také zasílat na poštovní adresu vlastníka webu Jitky Bohačové: Městská Poliklinika Plzeň, s.r.o., Vladislava Vala 1582/33, 301 00 Plzeň, Česká republika. Jsme zde, aby Vám byla poskytnuta veškerá potřebná pomoc a informace týkající se ochrany Vašich osobních údajů.